JEDINEČNÝ TRÉNINKOVÝ KONCEPT IDEOMOTORICKÁ TERAPIE (IMT)

Jedná se o velmi bezpečnou metodu, u které je využívána ideomotorika. V praxi to znamená, že při trénování se nemává rukama a nohama bez cíle, ale že každý pohyb je vytvořen s určitou představou.

Koncept
Koncept

Zvedáme paže s úmyslem něco uchopit, pohybujeme se v prostoru v celosvalové harmonii, kde není prostor pro přetížené, zatuhlé či ochablé svaly. Klouby využijí maximum ze své vrozené hybnosti. V průběhu života se vzhledem k modernímu životního stylu od automatických hybných programů více či méně odkláníme a do popředí nastupují náhradní motorická řešení. Náhradní však není synonymem pro ideální!Metoda předpokládá, že vrozené motorické souhry jsou naprosto dokonalé a nelze je zlepšit. Cílem tedy není tělo učit pohybu nebo správnému dýchání, ale maximálně využít potenciál spontánní hybnosti, kterým jsme byli obdarováni. Hlavní pointou této metody je odstraňování náhradních pohybových řešení u každého jedince, které si vybudoval v průběhu života. Podstatou zlepšení je sebenáprava pomocí správných pokynů, které vedou ke spuštění automatických vzorců pohybu.